Regionális gazdasági együttműködés Közép-és Kelet-Európában

Regionális gazdasági együttműködés Közép-és Kelet-Európában
2019-11-29 KKI
A Külügyi és Külgazdasági Intézet 2019. november 25-én „Regionális gazdasági együttműködés Közép-és Kelet-Európában” címmel tartott konferenciát. Az esemény Georgios Mitrakos, az International Centre for Black Sea Studies (ICBSS) főigazgatója és Ugrósdy Márton, a KKI igazgatója által megkötött egyetértési megállapodás aláírásával vette kezdetét.

A KKI képviseletében Ugrósdy Márton üdvözölte a vendégeket és nyitóbeszédében kiemelte a regionális együttműködés fontosságát. Ezt követően Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta azt, hogy az államközi együttműködések fontos részét képezik Magyarország sikertörténetének. Nekik köszönhető ugyanis, hogy az ország nem csak az EU-hoz és a NATO-hoz csatlakozott, de aktívan részt vesz a regionális együttműködés különböző formáiban is – elég csak a V4 megalapítására gondolni. Az államtitkár végezetül kiemelte a regionális kapcsolatok elmélyítésének fontosságát.

Michael Christides, a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés Szervezetének (BSEC) főtitkára szintén az államok közötti együttműködés szükségességét hangsúlyozta, amely a globalizáció és a gyors technológiai fejlődés idején kifejezett fontossággal bír. Felvázolta, hogy számos kihívást – például az éghajlatváltozást vagy a természeti katasztrófákat – nem állítja meg az államhatár, ezért a szomszédos országok szorosabb kooperációja elengedhetetlen. Sztáray Péterhez hasonlóan a BSEC főtitkára is kiemelte a Magyarországgal való szorosabb együttműködés jelentőségét. A követendő célok közül a bizalomépítés mechanizmusait és a projektalapú együttműködés intézményesítését emelte ki.

A kerekasztal-beszélgetés három együttműködési szervezetre, valamint a közép- és kelet-európai régió gazdasági együttműködéseit befolyásoló kihívásokra összepontosított. A Németh Ferenc, a KKI kutatója által moderált beszélgetés elején a résztvevők röviden bemutatták a szóban forgó kezdeményezéseket: a BSEC-et Georgios Mitrakos, a Három Tenger Kezdeményezést (HTK) Veronika Jóźwiak, a The Polish Institute of International Affairs (PISM) vezető elemzője, a Közép-európai Kezdeményezést (KEK) pedig Orosz Anna, a KKI kutatója ismertette.

Mitrakos hangsúlyozta a BSEC célkitűzéseit, azaz a regionális stabilitás és együttműködés előmozdítását. A 21. század egyik meghatározó eleme, hogy a folyamatosan változó gazdasági körülményeket felismerjük és azokhoz alkalmazkodjunk. Mindezért szükség van a befektetések megújítására irányuló motivációk fenntartására. A PISM elemzője a HTK három pillérét – gazdasági fejlődést, az európai kohéziót és a transzatlanti kapcsolatokat – vette számba. Hangsúlyozta az Egyesült Államoktól való függés hátrányait és az aktív pénzügyi hozzájárulás szükségességét. Orosz Anna a KEK tagjainak sokszínűségét és a szervezet szerteágazó célkitűzéseit ismertette, úgymint a felelősségteljes kormányzást, a gazdasági növekedést, a környezetvédelem és infrastrukturális együttműködést, a média szabadságát, valamint a tudományos és oktatási együttműködést. A kezdeményezés jelenlegi erőforrásainak többsége a nyugat-balkáni országok fejlődésére, valamint a politikai párbeszéd és projektek megfelelő végrehajtására összpontosul.

A szakértői kerekasztal során a szervezetek közötti együttműködés megerősítése, valamint Kína növekvő szerepe is szóba került. A résztvevők egyetértettek abban, hogy néha kihívást jelent a kezdeményezésekben résztvevő államok eltérő gazdasági–politikai céljainak összehangolása. Annak ellenére azonban, hogy ez korántsem egyszerű feladat, Veronika Jóźwiak és Georgios Mitrakos is kiemelte, hogy mindig sikerélményként könyvelik el, ha sikerül a hosszas tárgyalások után közös álláspontot kialakítani. A regionális kezdeményezések így az államok közötti párbeszéd kultúráját is igyekeznek fokozni.

Kína egyre növekvő térségbeli szerepét a részvevők máshogy értelmezik és értékelik. Míg a BSEC főigazgatója az Új Selyemút kezdeményezés előnyeit hangsúlyozta, míg Veronika Jóźwiak aggodalmának adott hangot Peking előretörését illetően. Végül a KKI kutatója mutatott rá arra a tényre, hogy az említett kezdeményezések tagjainak nincsen egységes álláspontja a kínai gazdasági jelenlétet illetően.

A konferencia lehetővé tette a résztvevők és a közönség számára is a közép- és kelet-európai gazdasági együttműködésekben rejlő lehetőségek, illetve azok korlátainak mélyebb és több szempontól történő megismerését.