Regionális, határokon átnyúló együttműködés a Duna régióban – Egy ígéretes megközelítés az EU bővítési politikájában

Regionális, határokon átnyúló együttműködés a Duna régióban – Egy ígéretes megközelítés az EU bővítési politikájában
2019-09-12 KKI

Csizmadia Bence angol nyelvű tanulmánya

A 2004-es és a 2007-es keleti terjeszkedést követően az Európai Uniót egy tartós „bővítési fáradtság” jellemezte. A Duna régió délkeleti részén fekvő harmadik országok tagsági törekvéseit számos EU-tagország többékevésbé nyílt visszautasítással fogadta. Ez odavezetett, hogy az Európai Bizottság végül egy jelentős stratégiai változást hajtott végre a bővítési és szomszédság-politika szempontjából. Az elmúlt 12 évben ún. új „horizontális europaizációs” megközelítések jelentek meg, amelyeknek köszönhetően a határokon átnyúló regionális együttműködések politikailag felértékelődtek. A fő együttműködési programok áttekintő elemzésén, valamint az EU Duna Régió Stratégiájának (EUSDR) esettanulmányán keresztül értékeltem a tanulmányban az efféle hálózatszerű együttműködéseket, azok valós hatását és hozzáadott értékét. A cikk központi következtetése az volt, hogy az EU jelentős politikai erőfeszítései ellenére a Duna menti országok tagsági perspektívájának átfogó fejlesztése nem teljesült. Ekképpen az EU bővítési és szomszédság-politikájában továbbra is fennáll egy képesség-elvárási hézag.

A teljes angol nyelvű tanulmány itt olvasható!