Semlegesség és „egyensúlypolitika” Szerbia katonai kapcsolataiban

Semlegesség és „egyensúlypolitika” Szerbia katonai kapcsolataiban
2020-11-10 KKI1
Dr. Harangozó Dániel elemzése

Szerbia a nyugat-balkáni államok közül az egyetlen, amely nem tagja a NATO-nak és távlatilag sem szándékozik azzá válni. Az ország 2007-ben meghirdetett katonai semlegessége több tényezővel magyarázható, és a szerb politikai vezetés számára többféle célt is szolgál. Az elemzés az ország NATO-val és tagállamaival, Oroszországgal, valamint Kínával fennálló katonai kapcsolatait vizsgálja az elmúlt négy évben, valamint arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen hangsúlyeltolódások voltak megfigyelhetők az említett három szereplő és Belgrád kapcsolatában.

A teljes elemzés itt olvasható!