Stronger together – Europe from a regional perspective – what can flexible cooperation bring to Europe? – Kerekasztal-beszélgetés az EU jövőjéről a KKI-ben

Stronger together – Europe from a regional perspective – what can flexible cooperation bring to Europe? – Kerekasztal-beszélgetés az EU jövőjéről a KKI-ben
2017-05-26 Béla

2017. április 25-én a Külügyi és Külgazdasági Intézetben megrendezésre került a Europe from a regional perspective? – What can flexible cooperation bring to Europe? című kerekasztal-beszélgetés a Stronger together című rendezvénysorozat keretében. A kerekasztal-beszélgetés a regionális kooperációk jelentőségét volt hivatott kifejteni. A meghívott vendégek között volt Dr. Valentin Katrangijev, a Bolgár Külügyminisztérium Diplomáciai Intézet igazgatójának szakértői tanácsadója, Lucie Orgonikova, Csehország kutatásért, tudományért és innovációért felelős miniszterelnök-helyettes helyettese, és Niels von Redecker, Németország Külügyminisztériumának Közép-Európa Osztályának helyettes vezetője és a német- lengyel kapcsolatok koordinátorának tanácsadója. Az eseményt Dr. Romsics Gergely, a KKI külső szakértője moderálta.

A szakértők egy széles agendát fedtek le, mindazonáltal a regionális és rugalmas együttműködés jelenségei központi elemként szolgáltak az olyan kérdések megvitatásában, mint az Európa jövőjéről szóló úgynevezett Fehér Könyv átgondolása, és az elkövetkező többéves pénzügyi keretre tett hatása, valamint Oroszország krími beavatkozására adott eltérő megközelítések.

Dr. Valentin Katrangijev emlékeztetett, hogy – az említett Fehér Könyvet figyelembe nem véve – a többsebességes Európa ötletét nem lehet egy újkeletű kérdésként felfogni, mindazonáltal a regionális kooperációk indításakor mindig elengedhetetlen volt egy stratégiai előrelátás (azaz a szolidaritás egységének megőrzése). Emiatt az EU-nak a heterogenitás kezelésében a belső kohézió és a rugalmas együttműködés között kell egyensúlyoznia, nehogy az utóbbi túlzott kiterjesztése működésképtelenné tegye az európai integrációt. Az Unió jelenlegi helyzetét érő válságokkal kapcsolatosan kifejtette, hogy ha a Brexitet nem kezelik a helyén, a kiválás példáját több tagállam is követni fogja, és a migráció tekintetében az európai identitásra kifejtett következményeiről még mindig nem alakult ki egy egységes álláspont az Unióban. Katrangijev szintén elmondta, hogy az Eurózóna nem elég csábító ahhoz, hogy a nem Eurózóna tagokat a csatlakozásuk felgyorsítására ösztönözze, mivel a fiskális föderalizmus bizonyos elemei nélkül (akár egy európai pénzügyminisztert is ideértve) az integrációs kör a déli államok óriási méretű államadóssága leküzdésén keresztül nem fogja tudni a helyzetét konszolidálni. Az Oroszország elleni szankciókat illetően a bolgár résztvevő határozottan leszögezte, minél inkább keletebbre haladunk, annál inkább kézzelfoghatóvá válik az orosz energiafüggőség, így hacsak a repríz nem érint energiapolitikai korlátozásokat, az orosz gazdaság könnyeden fog tudni alkalmazkodni hozzájuk.

Niels von Redecker kifejtette, hogy a regionális kooperációt nem egy fenyegetésnek vagy egy érzelemtől fűtött vita indítópontjának kell tekinteni, hanem a közös fejlődés egy eszközének, habár nemcsak az alacsony profilú szakpolitikákat megerősítő mechanizmusokat kellene neki tartalmaznia.  A tagállamok különböző véleményeinek és igényeinek a becsatornázása az Unió érdekében áll (viszont Dél-Európában ilyen érdekartikulációs intézményre nem lát példát), még ha ezek a fórumok szembeszegülnek is az európai politikai főárammal. A rugalmas együttműködés különböző formáinak működését előbb vagy utóbb szükséges belefoglalni az Európai Unió Szerződéseibe, máskülönben a számos eltérő együttműködési hálózat a rendszer felbomlását vonja maga után. Úgy folytatta, hogy a rugalmas együttműködés esetében az elkülönült költségvetés és intézményesítés az a pont, amely rendszerint felkorbácsolja a vitát: mindezt illetően megjegyezte, hogy Németország soha nem ragaszkodott az EU költségvetés csökkentéséhez, mivel az ország profitál a magas hozzájárulások biztosításából. Gondolatmenetét azzal zárta, hogy aki Oroszországra gazdasági óriásként tekint, annak tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy a német- cseh kereskedelmi forgalom összege magasabb, mint a német-orosz forgalomé. Katonai téren az Oroszországgal folytatott viszonyt az elrettentés (Lengyelország és Észtország védelme) és a párbeszéd (a NATO-Oroszország Tanácson keresztül) alapjain kell összehangolni.

Lucie Organikova szerint az Európai Unió kérdés nélkül a legjobb instrumentum arra, hogy olyan kihívásokat kezeljünk. Megemlítette, hogy a Cseh Köztársaság miniszterelnöke vitát nyitott az Eurózónához való csatlakozáshoz, mivel a cseh kormány a mélyebb integrációt folytató tagállamokkal együtt szeretne haladni, nem utánuk loholni és a hátukat nézni. A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel kapcsolatosan megjegyezte, hogy a kutatásra és fejlesztésre szánt források megemelkedtek, mindazonáltal e tendencia folytatását a következő pénzügyi keretben szívesen fogadná és nagyra értékelné.