Suganomics/Bidenomics – New Economics for Japan?

Suganomics/Bidenomics – New Economics for Japan?
2021-06-07 Csenge Dobrai

2021. április 9-én a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) angol nyelvű panelbeszélgetést tartott Suganomics/Bidenomics – New Economics for Japan? címmel. A beszélgetés fő vendége Tomohiko Taniguchi professzor volt a japán Keio Egyetemről. A beszélgetésen részt vett még Baranyi Tamás, a KKI stratégiai igazgatóhelyettese, valamint moderátorként Ugrósdy Márton, a KKI igazgatója.

Felvezető előadásában Taniguchi professzor általános körképet adott az Abenomics-nak nevezett japán gazdasági reform sikereiről, és azokról a kihívásokról, melyekkel szembe kellett néznie a japán gazdaságnak. Úgy írta le az Abenomics gazdaságpolitikáját, mint a laza monetáris politika és a szigorú fiskális politika elegyét, ami a strukturális reformok támogatásával együtt képes volt nagyobb növekedést generálni a japán gazdaságban. És minthogy a gazdaság csak alapul szolgál a tágabb értelemben vett japán  közjóhoz, elmondható, hogy 2019, az Abenomics csúcséve nemcsak gazdaságilag, de társadalmilag is jelentős volt: a fiatalok munkanélküliségétől az öngyilkosságok számáig több társadalmi probléma is történelmi negatív rekordot döntött ebben az évben. A professzor elmondása szerint fontos, hogy az új Szuga-kormány is folytassa a reformokat, de ez nagyon nehéz lesz a japán demográfiai hanyatlás következtében.

Ezután Baranyi Tamás az Egyesült Államokban kialakuló gazdaságpolitikai konszenzusról beszélt, amit sokán már most Bidenomics néven emlegetnek, bemutatva annak főbb jellegzetességeit és főbb kritikáit.

A kérdésekre válaszolva Taniguchi professzor bővebben is kifejtette a japán gazdasági reformok jövőbeli kilátásait: úgy vélte, Szuga miniszterelnöknek először két fontos politikai csatát meg kell nyernie, nevesül a pártvezetésért folyó választást, valamint a miniszterelnökségért folyót, hogy elegendő politikai tőkét tudjon gyűjteni a reformok keresztülviteléhez. A „Suganomics”-ról csak akkor lehet korai értékelést adni, ha a kormányfő már túl van ezen a két fontos politikai győzelmen.

A teljes felvételt az alábbi linken vagy YouTube-csatornánkon érhetik el!