The Achievements of 16+1 Cooperation in the Latest Five Years

The Achievements of 16+1 Cooperation in the Latest Five Years
2017-11-21 Béla

2017. november 20-án a Külügyi és Külgazdasági Intézet adott otthont a “The Achievements of 16+1 Cooperation in the Latest Five Years” című nemzetközi konferenciának, amely a „16+1 Együttműködés” Kormányfői Csúcstalálkozójának kísérőrendezvényeként biztosított platformot az együttműködésben résztvevő országok szakértőinek és kutatóintézeteinek. A konferencián résztvevő mintegy 80 szakértő és újságíró számára a rendezvény alkalmat teremtett arra, hogy megoszthassa egymással tapasztalatait és gondolatait a „16+1 Együttműködést” illetően.

A „16+1 Együttműködés” egy olyan transzregionális platform, amelyet Kína és 16 közép- és kelet-európai ország közötti kapcsolat elmélyítése céljából hoztak létre. A mechanizmus kormányfői csúcstalálkozójának 2017 novemberében Magyarország lesz a házigazdája, ahogy arról a Kína és Kelet-Közép-Európa vezetőinek 2016-ban, Rigában megrendezett csúcstalálkozóján döntés született. Ennek az eseménynek a kísérőrendezvényeként szervezte meg a Külügyi és Külgazdasági Intézet a China – CEEC Think Tank hálózat konferenciáját.

A vendégeket köszöntő beszédében Schőberl Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója a konferencia jelentőségét hangsúlyozva rámutatott: „A programban résztvevő országok és Kína között rendkívül fontos a kapcsolatok megújítása, valamint az előremutató párbeszéd kialakulása a szakemberek között.” „Az együttműködésben résztvevő országok elmúlt öt évének tapasztalatai is azt mutatják, hogy a kezdeményezés remek alapot jelent nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére, és a közös munkára” – emelte ki megnyitóbeszédében Íjgyártó István, kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár. Duan Jielong a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete hangsúlyozta, hogy a legfontosabb aspektusa az együttműködésnek a közös fejlődés, valamint a közösen elért eredmények a gazdaság, a kereskedelem, a mezőgazdaság, az infrastrukturális fejlesztések és a turizmus területein. Dr. Huang Ping, az Európai Tanulmányok Intézetének Főigazgatója és a Kína-Közép-Kelet-Európa Intézet elnökének bevezető előadásában a „16+1 Együttműködés” azon aspektusára világított rá, amely során a résztevő országoknak lehetősége van nem csak kormányszinten, de a vállalkozások és az állampolgárok szintjén is közeledni egymáshoz; tudást és tapasztalatot megosztani egymással. Hangsúlyozta továbbá országának elkötelezettségét az Európai Unióval történő jó kapcsolatok kialakítására, azért, hogy a jelentős diverzitás ellenére mindkét fél számára hasznos együttműködés jöhessen létre.

A bevezetőelőadásokat követő panelbeszélgetések során a meghívott szakértők egyetértettek a „16+1 Együttműködés” tovább-fejlesztésének fontosságát illetően, illetve közösen áttekintették az elmúlt évek tapasztalatait és eredményeit.

A panelbeszélgetésekben résztvevő kínai szakértők egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a „16+1 Együttműködés” mindegyik fél számára előnyös partnerség, amelyben számos lehetőség rejlik. Az elmúlt évek eredményei közül kiemelték, hogy a régióba érkezett kínai működőtőke állomány jelentősen növekedett, ami a kínai vállalatvezetők növekvő bizalmát jelzi a régió iránt. Elmondásuk szerint az „Övezet és Út” kezdeményezés segíti a közép- és kelet-európai régió integrálódását a világgazdaságba. A kínai résztvevők kiemelték az országukat és Európát összekötő szállítási útvonalak bővülésének jelentőségét. Hangsúlyozták a városok közti kapcsolat fontosságát, ami kiegészíti az országok, régiók közti partnerséget. A kínai szakértők véleménye szerint a „16+1 Együttműködés” elősegíti Kína és az Európai Unió kapcsolatainak fejlődését is. Elmondásuk szerint Kína támogatja az európai integrációt, nyílt és átlátható együttműködésre törekedve a régióval.

A közép- és kelet-európai országok képviseletében érkezett szakértők elsősorban annak lehetőségeit elemezték, hogyan fejleszthető tovább a „16+1 Együttműködés” annak érdekében, hogy mindegyik fél számára előnyös partnerséggé váljon. Az eltérő érdekek miatt várhatóan Közép- és Kelet-Európa továbbra sem egységes csoportként fog részt venni az együttműködésben, ugyanakkor kisebb országcsoportok közös kezdeményezéseik révén eredményesebbé tehetik a partnerséget. A határokon átnyúló fejlesztési projektek szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben több sikertörténet legyen köthető a „16+1 Együttműködéshez”. A szállítási útvonalak kiemelten fontosak az országok, illetve régiók összekapcsolásában, ezen a területen szinte valamennyi közép- és kelet-európai ország igyekszik megfelelő feltétételeket teremteni. A légiforgalom bővülése, a közvetlen repülőjáratok számának növekedése szintén ösztönzőleg hat Kína és a régió kapcsolatainak fejlődésére. A gazdasági kapcsolatok élénkítése mellett ugyanakkor fontos kiemelni az emberek közti személyes kapcsolatok, illetve az oktatási együttműködés fontosságát is, mivel ezek képezhetik az alapját a magasabb szintű együttműködésnek a jövőben.