Weaponizing the Weather? – The Implications of Treating Climate Change as a Security Issue

Weaponizing the Weather? – The Implications of Treating Climate Change as a Security Issue
2017-10-26 Béla

Szőke Diána angol nyelvű elemzése

Az éghajlatváltozás kétségkívül korunk egyik legnagyobb kihívásának tekinthető, hiszen nemcsak a természeti környezetünkre, hanem az emberi társadalomra is óriási hatással lesz. Az elmúlt években a politikai döntéshozók, a tudományos közösség és a szélesebb közvélemény egyaránt felismerte a globális felmelegedés biztonságpolitikai következményeit. Ide sorolható egyebek mellett a kisebb szigetek eltűnése, a természeti erőforrások birtoklásáért kiéleződő küzdelem (legyen szó élelmiszerről, ivóvízről vagy termőföldről), a fokozott geostratégiai vetélkedés vagy a „klímamenekültek” tömege. Jelen elemzés a nemzetközi politikaelméletből ismert „biztonságiasítás” (securitization) fogalom tükrében mutatja be a klímaváltozás biztonsági kockázatként való kezelésének a dilemmáit. A fő konklúzió az, hogy bár az éghajlatváltozás valóban komoly biztonsági kihívásokat vet fel, a hagyományos biztonságpolitikai gondolkodás eszköz- és fogalomtára sokszor alkalmatlan a jelenség megértésére és megoldására. Éppen ezért másfajta fogalmi és gondolkodási mintákra van szükség ahhoz, hogy nemzetközi szinten valóban átfogó választ tudjunk adni a klímaváltozás biztonsági vonatkozásaira.

A teljes angol nyelvű elemzés itt érhető el!